* Thiên Long Việt - 19h30 tối T5 - 6/6 - Tuyệt đỉnh PK , Săn đồ dễ dàng , GM nhiệt huyết
----------------------------------------
6-6-2024

🎀 Map Cày Server
==> Cấp 30 Đến 95 : Yến Vương Cổ Mộ 9 + Phụng Hoàng Lăng Mộ
==> Cấp 95 Đến 130 : Hạn Huyết Lĩnh + Đại Uyển + Tháp Khắc, CXMC
-------------------------------------------------------------------
🎀 Những Map Cày Vật Phẩm Trang Bị Cho Anh Em Tham Gia.
==> Tam Xuân Huyền Cảnh : Sét Thiên Long 120
==> Thạch Lâm : Long Văn + Võ Hồn + Ám Khí + Thú Môn Phái
==> Hoa Sơn Tuyệt Đỉnh : Sét Hàng Long + Trùng LâuTin tức khác

* Khuyện mại 100% giá trị thẻ nạp cực hót chỉ có tại Thiên Long Việt
------------------------------------
* Thiên Long Việt - 19h30 tối T5 - 6/6 - Tuyệt đỉnh PK , Săn đồ dễ dàng , GM nhiệt huyết
----------------------------------------
* Sự kiện đua top Open Sever
------------------------------------