* Sự kiện đua top Open Sever
------------------------------------
6-6-2024

🎀 Đua TOP Chuyển Sinh Bắt Đầu Từ OPEN Đến 9h sáng Ngày 13/6 Chốt TOP.
==> TOP 1 : 1.000.000 KNB + Trùng Lâu Giới Siêu VIP
==> TOP 2 : 800.000 KNB + Trùng Lâu Ngọc Siêu VIP
==> TOP 3 : 500.000 KNB + Trùng Lâu Liên Siêu VIP
==> TOP 4 Đến 10 : 500.000 KNB
Bảng Xếp Hạng Xem Trực Tiếp Trong Game.



Tin tức khác

* Khuyện mại 100% giá trị thẻ nạp cực hót chỉ có tại Thiên Long Việt
------------------------------------
* Thiên Long Việt - 19h30 tối T5 - 6/6 - Tuyệt đỉnh PK , Săn đồ dễ dàng , GM nhiệt huyết
----------------------------------------
* Sự kiện đua top Open Sever
------------------------------------